جی ویو بورد | نمایش همه

جستجو و فیلتر

جستجو در افراد

فیلتر کردن نمایش

آرتیست برنامه نویس طراح بازی طراح صدا
3DS Max Animation Anime Studio AR Blender Character Designing Client Server Programming Construct 2 CryEngine Environment Designing FL Studio Game maker Illustrator Level Designing Manga Maya Music Producing Narrating Photoshop Rigging Shader Programming Sketch Spriter Story UI Designing Unity Unreal VR ZBrush

نام : پریسا عبداللهی

استان : تهران

شهر : اسلام‌شهر

تولد : 1373/7/21

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

3DS Max Environment Designing Game maker Level Designing Photoshop Story UI Designing Unity VR

نام : دانیال ناصرمنش

استان : ایلام

شهر : ایلام

تولد : 1376/5/8

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

FL Studio Music Producing

نام : علیرضا فرقانی

استان : البرز

شهر : کرج

تولد : 1377/3/13

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity

نام : علی آویژگان

استان : بوشهر

شهر : بوشهر

تولد : 1379/7/12

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

UI Designing Unity

نام : مجید جعفرزاده

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1376/2/31

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Photoshop

نام : سید محمد حسینی رهنانی

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1366/12/01

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Maya Photoshop UI Designing Unity

نام : رضا مهدیه

استان : اصفهان

شهر : نجف‌آباد

تولد : 1376/01/01

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity

نام : مهدی ایران نژاد

استان : اصفهان

شهر : نجف‌آباد

تولد : 1374/10/22

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Photoshop UI Designing Unity

نام : علیرضا سلطانی نژاد

استان : قزوین

شهر : قزوین

تولد : 1375/11/10

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

AR Construct 2 Unity VR

نام : محمد احمدی مهر

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1377/05/08

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity

نام : علی اصغر حق شناس

استان : بوشهر

شهر : بوشهر

تولد : 1380/02/17

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

3DS Max Photoshop

نام : مها محمدحسن

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1372/10/27

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Anime Studio Level Designing Manga Photoshop Sketch ZBrush

نام : محسن میرشفیعی

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1368/01/30

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Maya Unity Unreal

نام : سیدمصطفی معدنی

استان : قم

شهر : قم

تولد : 1370/08/10

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity AR

نام : حسام سفاری

استان : هرمزگان

شهر : قشم

تولد : 1380/07/09

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Construct 2 PhotoShop

نام : محمد غفوری

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1373/11/07

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Shader Programming Client Server Programming

نام : پیمان دهقانپور

استان : اصفهان

شهر : مبارکه

تولد : 1383/02/28

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Game maker

نام : یوسف شیروانیان

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1378/11/25

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Unreal

نام : محمود سنایی

استان : چهارمحال و بختیاری

شهر : شهرکرد

تولد : 1376/10/01

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

PhotoShop

نام : رضا حیدری

استان : چهارمحال و بختیاری

شهر : شهرکرد

تولد : 1377/05/25

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity

نام : اژیر احمدی

استان : کرمانشاه

شهر : کرمانشاه

تولد : 1371/11/28

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Construct 2 Client Server Programming

نام : مصطفی نظری

استان : خراسان جنوبی

شهر : بیرجند

تولد : 1378/10/25

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Photoshop 3DS Max

نام : حسین بنی اسدی

استان : کرمان

شهر : کرمان

تولد : 1371/05/29

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Client Server Programming

نام : مسعود کرمانی

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1369/06/20

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unreal Client Server Programming

نام : مهسا جاوید

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1368/07/18

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Photoshop Manga 3DS Max ZBrush

نام : محسن حسینی

استان : خراسان رضوی

شهر : بردسکن

تولد : 1377/01/17

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

FL Studio

نام : فاطمه شریفی

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1371/01/23

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Story Level Designing Sketch

نام : حسن محمدی

استان : تهران

شهر : تهران

تولد : 1373/01/17

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Unity Shader Programming

نام : معین صبوحی

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

تولد : 1375/08/30

ایمیل :

تلفن :

تلگرام :

Photoshop Illustrator 3DS Max Maya Spriter UI Designing
تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به جی ویو می باشد